Úžitkový tovar, ktorý prichádza do styku s potravinami,má protokol o skúške na nezávadnosť glazúr a vyhlásenie o zhode.

    Navrch stránky